Chuyển đến nội dung chính

Chào mừng bạn đến Nhật Ngữ Mina!

Học viên nói gì về Mina?

Đối tác của Mina

Yokohama City UniversityĐại học thương mại TakasakiKibi International UniversityTổ chức giáo dục JunseiKanagawa University