Chuyển đến nội dung chính

Thi Đầu Vào

Đối với các bạn không tiện đến Mina, các bạn có thể hoàn thành bài kiểm tra đầu vào tại đây:

  1. Bài kiểm tra đầu vào sơ cấp 1 – N5B
  2. Bài kiểm tra đầu vào sơ cấp 2 – N4A
  3. Bài kiểm tra đầu vào sơ cấp 3 – N4B
  4. Bài kiểm tra đầu vào sơ cấp 4 – N3

Chúc các bạn làm bài thật tốt!