TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT CHUYÊN NGÀNH LUẬT

法律 Pháp luật

犯罪学 Tội phạm

法曹 Luật sư

弁護士 Trạng sư, luật sư

裁判所 Tòa án

·最高裁判所 Tòa án tối cao

高等裁判所 Tòa án thượng thẩm

地方裁判所 Tòa án cấp huyện

簡易裁判所 Summary court

人権 quyền con người


罰   Hình phạt, trừng trị

死刑 Bản án tử hình

終身刑 Tù chung thân

懲役 Tù lao động khổ sai

禁錮 Án tù, giam cầm

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Mina TU VUNG CHUYÊN NGÀNH LUAT ほうり さんざいがく ほうそう べんごし さいばんしょ つ法律 犯罪学 学 法曹 弁護士 裁判所 Pháp luật Tôi Phạm Luật su Trang su Tòa án'

Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Mina TU VUNG CHUYÊN NGÀNH LUÂT ばつ 罰 ・しけい 死刑 しゅうしんけい 終身刑 ちょうえき 懲役 ・きんこ 禁固 Trùng trị Bản án tú hình Tù chung thân Tù lao động kho sai Án tù giam câm'

Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với những bạn đang trong quá trình tích lũy vốn từ vựng tiếng Nhật. Học tiếng Nhật là một hành trình dài và gian khổ, hãy để Mina đồng hành cùng bạn !

Trung tâm Tiếng Nhật Mina

Địa điểm: Số 24B, ngõ 10, Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.

024 377 57264/ 096 312 1109.

Website: http://mina.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/TrungTamTiengNhatMina/

Page Tài liệu: https://www.facebook.com/trungtamtiengnhatmina1

Bài viết liên quan