Một số điều cần biết về cuộc thi JLPT

Tháng 12 sắp đến rồi. Vậy là lại một mùa thi JLPT nữa đến rồi. Cùng Mina tìm hiểu lại về cuộc thi này nhé😊😊😊

JLPT (Japanese Language Proficiency Test) là kỳ thi để đánh giá năng lực tiếng Nhật phổ biến nhất hiện nay. Kỳ thi JLPT được tổ chức bởi Japan Foundation, trực thuộc Bộ Ngoại Giao Nhật Bản. Kỳ thi JLPT không những tổ chức ở nước Nhật mà còn tổ chức trải dài trên 65 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Về cấu trúc bài thi, và điểm thành phần từng bài: Mỗi phần JLPT đều được chia thành phần nhỏ. Giữa các phần sẽ có 1 khoảng thời gian để giải lao khoảng 10 phút. Sau đó mới chuyển sang phần tiếp theo. Trên đây là cách tính điểm JLPT bạn có thể tham khảo:
N1: Thi từ vựng + Ngữ pháp + Đọc hiểu trong 110 phút. Sau đó thi Nghe hiểu trong 60 phút. Mỗi điểm thi thành phần (Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Nghe hiểu) đều cần đạt từ 19/60 trở lên. Thêm vào đó, tổng điểm bài thi đạt 100/180 trở lên thì được coi là đỗ bài thi N1.
N2: Thi từ vựng + Ngữ pháp + Đọc hiểu trong 105 phút. Sau đó thi Nghe hiểu trong 60 phút. Mỗi điểm thi thành phần (Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Nghe hiểu) đều cần đạt từ 19/60 trở lên. Thêm vào đó, tổng điểm bài thi đạt 90/180 trở lên thì được coi là đỗ bài thi N2.
N3: Thi từ vựng trong 30 phút, Ngữ pháp + Đọc hiểu trong 75 phút. Sau đó thi Nghe hiểu trong 40 phút. Mỗi điểm thi thành phần (Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Nghe hiểu) đều cần đạt từ 19/60 trở lên. Thêm vào đó, tổng điểm bài thi đạt 95/180 trở lên thì được coi là đỗ bài thi N3.
N4: Thi từ vựng trong 30 phút, Ngữ pháp + Đọc hiểu trong 60 phút. Sau đó thi Nghe hiểu trong 30 phút. Tổng điểm 3 bài Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu cần đạt từ 38/120 trở lên. Bài đọc hiểu cần đạt 19/60 trở lên. Thêm vào đó, tổng điểm bài thi đạt 90/180 trở lên thì được coi là đỗ bài thi N4.
N5: Thi từ vựng trong 25 phút, Ngữ pháp + Đọc hiểu trong 50 phút. Sau đó thi Nghe hiểu trong 30 phút. Tổng điểm 3 bài Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu cần đạt từ 38/120 trở lên. Bài đọc hiểu cần đạt 19/60 trở lên. Thêm vào đó, tổng điểm bài thi đạt 90/180 trở lên thì được coi là đỗ bài thi N5.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Cấu trúc bài thi Cấp độ Phần thi Thời gian (phút) ĐIểm thành phần Từ vựng N1 Ngữ pháp Điểm tổng Đọc hiểu 110 Nghe hiểu 60 N2 Từvựng Ngữ pháp + Đọc hiểu 100/180 80 105 Nghe hiểu 60 Từ vưng mỗi bài đat 19/60 trở lên 90/180 80 N3 30 Ngữ pháp Đọc hiểu Mina 70 Nghe hiểu 95/1 80 40'Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Cấu trúc bài thi Cấp độ Phần thi Thời gian (phút) ĐIểm thành phần Từ vựng Điểm tổng N4 30 Ngữ pháp + Đọc hiểu đạt 38/ 20 trở lên 60 Nghe hiểu 90/18 30 Từ vựng đạt 19/60 trở lên N5 25 Ngữ pháp Đọc hiểu Mina đạt 38/1 20 trở lên 50 Nghe hiểu 80/180 30 đạt 19/60 trở lên'
Cấu trúc bài thi, kết cấu và điểm thành phần

Chúc các bạn thi JLPT thành công nhé!!!

Bài viết liên quan