Chuyển đến nội dung chính

Bao nhiêu điểm là đỗ JLPT?

Có rất nhiều bạn băn khoăn không biết rõ cách tính điểm đỗ của bài thi JLPT vì kỳ thi dựa trên nguyên tổng số điểm đạt được mà còn có điểm liệt đối với từng phần Từ vựng, Nghe hiểu, Đọc hiểu. Mina xin hướng dẫn ca bạn cách… Đọc tiếp →