Chuyển đến nội dung chính

Lớp Tiếng Nhật N5

56 buổi

Khóa học N5 tại Mina dành cho các bạn mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật. Bạn sẽ được làm quen với bảng chữ cái, cách ghép chữ cùng những mẫu câu giao tiếp hàng ngày trong tiếng Nhật. Ví dụ: cách giới thiệu bản thân, mô tả…