Chuyển đến nội dung chính
Lớp luyện thi N5

Lớp Tiếng Nhật N5

55 buổi

Khóa học N5 tại Mina dành cho các bạn mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật. Bạn sẽ được làm quen với bảng chữ cái, cách ghép chữ cùng những mẫu câu giao tiếp hàng ngày trong tiếng Nhật. Ví dụ: cách giới thiệu bản thân, mô tả…

Lớp luyện thi N4

Lớp Tiếng Nhật N4

50 buổi

Khóa học dành cho các bạn đã học xong 25 bài Minna No Nihongo đầu tiên hoặc trình độ tương đương. Khóa học không chỉ cung cấp những mẫu ngữ pháp, từ vựng mới từ bài 26 đến bài 50 mà còn tổng hợp toàn bộ các mẫu câu, từ…

Lớp luyện thi N3

Lớp Tiếng Nhật N3

60 buổi

Khóa N3 tổng hợp gồm 60 buổi (120 giờ), học trong 12 - 20 tuần (3-5 buổi/ tuần) khoảng 3 – 5 tháng. 20 buổi đầu học Trung cấp theo giáo trình Chuu kyuu e kou, tổng hợp và ôn vững kiến thức sơ cấp. 40 buổi cuối ôn thi N3…

Lớp luyện thi N2

Lớp Tiếng Nhật N2

60 buổi

Khóa học dành cho các bạn đã có chứng chỉ N3 hoặc đã hoàn thành chương trình học tương đương. Khóa luyện thi N2 gồm 60 buổi (120 giờ), kéo dài 12 – 20 tuần (3 đến 5 buổi/tuần), khoảng 3 – 5 tháng. Ôn thi N2 theo giáo…